Universities & CollegesCity
The International University of KyrgyzstanBishkek
The Kyrgyz State Medical AcademyBishkek
Manas UniversityBishkek
The Osh State UniversityOsh
The Asian Medical InstituteKant
The Kyrgyz National UniversityBishkek
Jalal-Abad State UniversityJalal-Abad
The Ala-Too International UniversityBishkek
The Kyrgyz State Technical UniversityBishkek
Kyrgyz-Russian Slavic UniversityBishkek
The American University of Central AsiaBishkek
Bishkek Humanities UniversityBishkek

Kyrgyz National Conservatory

Bishkek

Kyrgyzsko-Rossiyskiy Slavyanskiy Universitet

Bishkek
Kantoro Toktomamatov University of Economy and EnterpriseJalal-Abad

University of Central Asia Naryn Campus

Naryan